...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับ


......สวัสดีคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบร็อกนี้ด้วยความยินดี  บร็อกนิ้มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระศิลปะ  รายวิชานาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น